... na webové stránky

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A PROJEKTY

 

   

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Projekt je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi. Projekt je časově neohraničený.

Projekt se zaměřuje na nebezpečné internetové fenomény, které ohrožují jako děti, tak i dospělé uživatele internetu. 

Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na:
a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií), 
b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce),
c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT), 
d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook), 
e) hoax a spam
f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.

   
         
- Podněty pro veřejnou diskusi o vzdělávání s důrazem na potřeby měnícího se světa.
- EDUin je nezávislou organizací, která o problematice vzdělávání informuje nestranně a podporuje otevřený a věcný dialog.
 
 
                
 
- Studentská iniciativa v boji se šikanou v aplikaci Nenech to být a něco udělej    

          

- Asociace dospělých pro hyperaktivní děti
 
 
            
-  Klub rodičů a přátel neklidných a hyperaktivních dětí
 
 
           

- dobrovolnické projekty, terénní práce, nízkoprahové kluby, pomoc rodinám apod.

 

             

- projekt k tématu osamostatňování se a startu do samostatného života

 

              

- portál pro každého nejen rodiče ... (s bohatou databází odb.publikací) 

____________________________________________________________________________________________

BEZPEČNÝ INTERNET

 

              

- projekt k bezpečnému pohybu dětí na internetu

 

              

- bezpečný internet

 

                     

- a opět bezpečnost na internetu

 

                      

- Jak může PC hra napomoci rozvoji Vašeho dítěte, jaká má rizika, pro jaký věk je vhodná? Portál napomůže rodičům při bezpečném výběru ...

_________________________________________________________________________________________________

ZÁBAVA A UČENÍ  

 

                           

 

- DIV - nová vzdělávací hra od ČT

 

                              

- Co umím.cz = osobní portfolio pro každé dítě i rodiče

                     

- "sociálně simulační hra" - ojedinělý a bohulibý projekt. Doporučujeme i dětem ...

 

           

 

-  DUOLINGO - aplikace pro výuku cizích jazyků ... 

            

- dětem i rodičům doporučujeme strategickou PC hru Langevo, zaměřenou především na budování a rozšiřování slovní zásoby v cizích jazycích hravou formou. Projekt je neustále kontinuálně rozvíjen ...

    

                 

- moderní vzdělávání nejen ve škole ...

_____________________________________________________________________

ČLÁNKY

Marek Herman: Otec selhal. Matka dnes zastává všechno, i proto jsou děti čím dál více agresivní

Marek Herman: Vypadá to, že se svět zbláznil 

Přibývá dětí s ADHD? (DVTV)

Rampachová: České děti pijí nejvíc v Evropě ...

 

Kampaň "Zůstaň nad vlivem"

 

Jak nás zdeformovaly pochvaly rodičů

Ke vzniku šikany přispívají deformované třídní kolektivy po odchodu talentovaných

Rizika negativních následků "plácání přes zadek"

Studentská iniciativa v boji se šikanou - aplikace Nenech to být

EDUin: Bezpečí dětí ve škole záleží na tom, jak spolu vycházejí učitelé ve sborovně


6 psychologicky poškozujících věcí, které by jste dětem nikdy neměli říkat

O "zlomených dětech"

Jan Svoboda: "Selfie je vrcholem sobectví a egoismu"

Fyzickým trestáním dětí se nic nevyřeší - psycholog David Čáp

Deficitní vzdělávání, deficitní výchova, deficitní jedinec

Mají děti potřebu hledat novou identitu a sociální vazby ve virtuálním světě?

Co může využívání herních principů přinést vzdělávání?

Digitální svět ohrožuje duševní zdraví mladých lidí

Výzkum: Většina učitelů i žáků má zkušenost se šikanou

Pozitivistické dědictví v našich školách

 

... letem světem netem v obraze ...

 

Co je rodina?

Máme trestat děti? ... Souvislosti Jana Pokorného

Co se stane s psychikou dítěte, pokud jej občas výchovně capnete po zadku?

David Čáp - O chování žáků a o tom, jak na nejčastější problémy ve třídě

Považujeme facku za legitimní výchovný prostředek?

"Tři bratři v triku" aneb jak to vypadá, když máme na všechno dost času

Nováčková: Škola vyvolává v dětech stres a ohrožení, podceňují je, známkování je jako cukr a bič

Dětská psycholožka k chování dětí ve školách. Co s tím?

Nevýchova TV: Rozhovor s Naomi Aldort

Nejnáročnější práce na světě?

Summerhill - celovečerní, hraný, CZ dabovaný film dle skutečnosti

 

Pokud realizujete nebo naleznete zajímavý projekt, portál nebo webové stránky, budeme rádi, když nám o nich dáte vědět ...