Skupinová práce s dětmi

                                

Základní cíle:

 • Práce se skupinovou dynamikou
 • Rozvoj komunikačních dovedností, harmonizace vztahů s vrstevníky
 • Pozorování, hodnocení a trénink chování dětí pří skupinové práci, skupinových aktivitách
 • Posilování pozitivních projevů, kladných osobnostních rysů, sebevědomí, asertivity, schopností empatie

Formy práce dětské skupiny:

 • Diskusní skupiny, hrové aktivity s psychoterapeutickými prvky
 • Aktivity s prvky artetarapie, muzikoterapie
 • Canisterapie
 • Sportovní aktivity
 • Výlety, aktivity v přírodě
 • Návštěvy kulturních akcí – výstavy, koncerty, divadelní představení

Zařazení do skupiny je dobrovolné, je založeno na individuálním kontraktu.

 

Teen skupina je určena pro děti od 13-ti let z řad ambulantních klientů našeho střediska, které se potýkají s různorodými problémy: v komunikaci, ve vztazích s vrstevníky nebo dospělými, pocity úzkosti, nezvládnutelnými afekty, nepřiměřenými reakcemi, hyperaktivitou, impulzivitou atp.

V rámci uvedené skupinové práce se děti učí uvědomovat si své chování, své pocity a v rámci svých možností jim i rozumět. Děti se zde učí přiměřeným reakcím, nalézají nové bezpečné způsoby řešení konfliktních situací, trénují zvládání zátěže. Jsou vedeni k odpovědnosti, k dodržování dohod a dohodnutých pravidel. Je podporováno jejich sebevědomí a sebehodnocení. Ve skupině vrstevníků mají možnost si své reakce a nový způsob komunikace vyzkoušet, aby si pak tyto zkušenosti mohly odnést do běžného života.

 

Skupiny v našem středisku mají svá pravidla, vymezený čas i místo konání. Vede ji vždy pár zkušených oborníků - facilitátorů.

 

Svým podpisem stvrzuje zákonný zástupce, že bere na vědomí následující podmínky skupinové práce a vyslovuje s nimi souhlas:

 • Dítě a jeho rodiče vstupují do  skupiny dobrovolně na základě indikace - doporučení kmenového pracovníka SVP
 • Rodič a dítě mají právo svou docházku do skupiny kdykoliv ukončit. Žádáme však, aby nás o takovém rozhodnutí informovali minimálně 1 setkání před odchodem.
 • Žádáme o omluvu v případě absence dítěte předem, možné i téhož dne telefonicky.
 • Součástí pravidel skupiny je zachování důvěrnosti o informacích získaných na skupině a týkajících se soukromí druhých osob.
 • Materiály získané na skupinách jsou zpracovávány při evaluaci skupin. Získané informace mohou být využity pro statistickou, publikační či výzkumnou činnost pouze v případě, že bude znemožněna identifikace konkrétních dětí.
 • Vedoucí skupin mohou o dětech komunikovat pouze s dalšími odborníky a učiteli, kteří s dítětem pracují, a to pouze za účelem pomoci dítěti v rámci stanovené zakázky v SVP
 • V průběhu dětských, případně společných (s rodiči) skupin mohou být pořizovány fotky popřípadě videozáznam za účelem prezentace nebo dalšího využití při práci s dětmi.

 

 

 

Z reflexí dětí ...

Co mi skupina dala:
"Vědět, jaký to je být ve skupině dobrých lidí, ponaučení a novou perspektivu v pohledu na svět, ... že jsem se zlepšil,... naučil jsem se lépe komunikovat s lidmi, ... dala mi nové kamarády a zážitky, ... míň sprejuju ..."
 
Co se mi líbilo:
"Že tady můžu něco říct a nebát se, že se to dozví někdo jiný, ... líbily se mi aktivity, dobrý, jen se mi nechtělo jezdit sem tak daleko, ... spokojenost, ..."
 
Ve skupině pro mě bylo důležité...:
"Děcka a zkušenost a zábava, ... kamarádi a že se tu může mluvit úplně o všem, ... že mě to tady bavilo, ... mít jistotu, že nemusím mít strach, ... mít tu kamarády ..."
 
Co bylo podle mě cílem celoročních setkávání:
"Mít větší sebevědomí a uvědomit si, jak se věci mají, ... abychom se nebáli komunikovat s ostatními a říkat věci narovinu, ... naučit se něco nového, ... zlepšit naše vztahy v rodině, ... nemít problémy"