Spolupracujeme

Střediska výchovné péče :

Středisko výchovné péče (pobytové s následnou péčí + ambulance)
Veslařská 252
637 00 Brno – Jundrov
pevná linka: 543 216 685
mobilní telefon: 722 952 499
email: svp.brno@svpbrno.cz.cz

web: svpbrno.cz

Středisko výchovné péče Kroměříž (ambulantní)
Husovo náměstí 229
767 01 Kroměříž
pevná linka: 573 333 333
mobilní telefon: 732 572 287
email: svp.km@volny.cz
web : www.svp-km.cz

Bystřice pod Hostýnem
odloučené pracoviště
Středisko výchovné péče Bystřice pod Hostýnem
ulice 6. května 1071
768 41 Bystřice pod Hostýnem
pevná linka: 573 380 000
e-mail: svpb@volny.cz

Středisko výchovné péče - Domek
Česká ul. 4789
760 05 Zlín
telefon: 577 242 786, 606 818 818
email: markova@svpdomek.cz
web: www.svpdomek.cz

Středisko výchovné péče Jihlava - ambulance
Vrchlického 2743/16 (budova soc.odboru MMJ)
586 01 Jihlava
telefon: 778 409 218; 778 531 971; 778 531 970
email: florianova@ddssjihlava.cz 
web: https://www.svp-ji.cz 

 

Středisko výchovné péče Alfa Svitavy

Purkyňova 284/1
Svitavy
telefon: 731 712 458
email: svpsy@seznam.cz 
web: https://www.svp-ji.cz 

 

Poradenská pomoc:

Pedagogicko-psychologická poradna Brno, PPP Brno
zaměřena na školní problémy (specifické poruchy učení, volba povolání)
Zachova 1, 602 00 Brno
Tel.: 543 245 914
email: zachova@pppbrno.cz
web: www.pppbrno.cz

Kohoutova 4, 613 00 Brno
Tel.: 545 223 379
email: kohoutova@pppbrno.cz

Sládkova 45, 613 00 Brno ( K-centrum), poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti
Tel.: 548 526 802
email: sladkova@pppbrno.cz

Narativ - terapeutické konzultace pro rodiny

rodiny@narativ.cz; www.narativ.cz/rodiny

Mgr. Mgr. Dita Bezdičková: 739 617 319

Mgr. Jakub Černý: 602 710 072

Manželská a rodinná poradna Brno
Buzkova 43, 615 00 Brno
Tel.: 548 533 290, 548 538 338
email: rodin.poradna@volny.cz

Sejkorova 6, 636 00 Brno
Tel.: 548 426 611
email: poradnabrno@volny.cz

Táborská 198, 615 00 Brno
Tel.: 548 539 271, 548 538 497
email: manzelska.poradna@centrum.cz

Starobrněnská 7, 602 00 Brno (Bethesda)
Tel.: 542 214 547, 542 212 430
email: bethesda@volny.cz

Krizová centra:

Krizové centrum pro děti a dospívající
Hapalova 4, Brno - Řečkovice 621 00
Tel.: 549 272 850
email: css.sspd@volny.cz
web: www.krizovecentrum.cz

Krizové a intervenční centrum SPONDEA
Sýpka 25, Brno 613 00
Tel.: 541 235 511
Mobil: 608 118 088
Email: krizovapomoc@spondea.cz
Web: www.spondea.cz

Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno
Jihlavská 20, Brno 625 00
Tel.: 532 232 078
Nonstop linka: 547 192 078

Telefonická pomoc:

Modrá linka – linka důvěry pro děti a mládež
Tel.: 549 241 010 nebo 608 902 410
email: help@modralinka.cz
web: www.modralinka.cz

Linka bezpečí pro děti a mládež (provozováno celostátně a zdarma)
Tel.: 800 111 113 nebo 116 111
email: lb@linkabezpeci.cz
web: www.linkabezpeci.cz

Psychiatrie – ambulance

MUDr. Josef Blažek
Velkopavlovická 4310/25, Brno-Židenice
telefon: 544 214 603

MUDr. Alena Palčíková
Masarykova 37, Brno
telefon: 542 423 015

MUDr. Eliška Šejnohová
Tomešova 1, Brno-Staré Brno
telefon: 543 210 348
email: sejnohova@seznam.cz

Psychiatrie – hospitalizace

 

Psychiatrická léčebna Šternberk

primariát VI. - pedopsychiatrie

Olomoucká 1848/173

785 01 Šternberk

+420 585 085 111; info@plstbk.cz

Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20, Brno
telefon: 532 232 094

Dětská psychiatrická léčebna Velká Bíteš
U stadionu 285, Velká Bíteš, 595 01
telefon: 566 531 431
web: www.dpl-velkabites.cz

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži – dětské oddělení
Havlíčkova 1265, Kroměříž, 767 40
telefon: 573 314 111
email: plkm@plkm.cz

 

Průvodcovský Peer program ve spolupráci s PsÚ FF MU v Brně

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno (ADHD), Josefská 1

 

Terapeutické konzultace pro rodiny Narativ     

     

Středisko výchovné péče - oddělení s výchovně léčebným režimem

pro mládež ohroženou drogovou závislostí

V projektovém formátu spolupracujeme s katedrou výtvarné výchovy PdF MU a především jejími studenty speciální výtvarné výchovy. 

Ve spolupráci s tanečním studiem XDream pravidelně realizujeme nejen pro naše klienty Nízkoprahové taneční kursy.

 

             

 

  • spolupracujeme se školami našich klientů

  • spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními

  • spolupracujeme s orgány sociálně -  právní ochrany dětí

  • spolupracujeme se zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány podílejícími se na prevenci a řešení případného rizikového chování klientů

  • spolupracujeme s VŠ a jejich studenty