monografie

Čermák, I. (1999): Lidská agrese a její souvislosti, Fakta, Žďár nad Sázavou

Čírtková, L. (1998): Kriminální psychologie, Eurounion, Praha

Friedenberg, E. Z. (1967): Dospělost bez dospívaní, Mladá fronta, Praha

Fromm, E. (1997): Anatomie lidské destruktivity, nakladatelství Lidové noviny, Praha

Gilbert, G. (1993): Až do krajnosti, Portál, Praha

Gilbert, G. (1994): Bratr vyvržených, Portál, Praha

Glasser, W. (2001):Terapie realitou, Portál, Praha

Hanzová, M., Kodým, M., Kremličková, M. (1995): Práva a povinnosti našich dětí, Victoria Publishing, a.s., Praha

Kopřiva, K. (1997): Lidský vztah jako součást profese, Portál, Praha.

Kondáš,O., Kratochvíl,S., Syřišťová,E. (1989): Psychoterapia a reedukácia, Osveta, Martin

Koudelková, A. (1995): Psychologické otázky delikvence, Praha, Victoria Publishing

Koukolík, F., Drtilová, J. (1996): Vzpoura deprivantů, Makropulos, Praha

Labáth, V. a  kol., (2001): Riziková mládež, Praha, Slon

Labáth, V.  Východiská resocializácie porúch správania, Bratislava, Občanské združenie Sociálna práca, 2009.

Langmajer, J., Matějček, Z. (1968): Psychická deprivace v dětství, Státní zdravotnické zařízení, Praha

Lorenz, K. (1992): Takzvané zlo, Mladá fronta, Praha

Lorenz, K. (1997): Odumírání lidskosti, Mladá fronta, Praha

Macek, P.,(1999): Adolescence, Portál, Praha (viz další odkazy na literaturu)

Matoušek, O. (1997). Dospívání chlapců v Čechách a na Moravě,Portál, Praha

Matoušek, O., Kroftová, A. (1998): Mládež a delikvence, Portál, Praha

Millerová, A. (1995): Dětství je drama, Nakladatelství Lidové noviny, Praha

Praško, J. (2003): Poruchy osobnosti, Portál, Praha

Rauchfleisch, U., (1991): Doprovázení a terapie delikventů,Matthias-Grunewald-Verlag, Mainz

Rohr, H.P., (2003): Hraniční porucha osobnosti, Portál, Praha

Říčan, P. (1990): Cesta životem, Panorama, Praha

Říčan, P., Krejčířová, D. a kol. (1997): Dětská klinická psychologie, Grada Publishing, Praha

Smolík, P. (1996): Duševní a behaviorální poruchy, Maxdorf / Jesenius, Praha

Spurný, J. (1996): Psychologie násilí, Eurounion, Praha

Syřišťová, E. a kol. (1972): Normalita osobnosti, Avicenum, Praha